Grön Symbolpedagog &
Grön Symbolterapeut

Kurs i odlings- & naturkopplade symbolterapeutiska arbetsmetoder för rehabilitering och växande


En kurs för dig som är intresserad av det gröna såsom trädgårdsterapi och vistelse i natur för att komplettera med metoder i ditt redan symbolterapeutiska / symbolpedagogiska arbete eller förr din egen personliga utveckling.


I kursen ingår övningar, visst praktiskt arbete samt skriftlig redovisning av studielitteratur.


Kursen kan gås parallellt med grundutbildningen Symbolpedagog / Symbolterapeut eller också kan du som gått klart grundutbildningen komplettera med denna kurs. Efter fullgången kurs erhålls ett diplom som Grön Symbolpedagog alternativt Grön Symbolterapeut.


Du som inte gått grundutbildningen är också välkommen att anmäla dig, kursen fungerar då som en introduktion till Grön Symbolpedagog och efter fullgången medverkan erhåller du ett studieintyg på genomgången kurs.


Tid

Kursen är på totalt 9 dagar, fördelade på tre helger (fredag, lördag, söndag) under höst, vår och sommar. Kursstart är i oktober 2021.


Investering
Privatperson: 10 450 SEK inkl moms, varav 900 SEK i anmälningsavgift.
Företag: 11 950 SEK exkl 25% moms Kostnad för mat tillkommer (catering) samt för studielitteratur. Logi ordnas och bekostas av var och en för sig.