Symbolon Terranova

Bron mellan då och sedan

Symbolon Terranova

Två ord som låter som poesi och som betyder att sätta samman i ny jord.


Vi utbildar upplevelsebaserat i skapande arbetsmetoder för terapi, pedagogik och grön trädgårdsterapi. Det terapeutiska samtalet är vår grund. Vi riktar oss till dig som vill ha vidareutbildning, handledning, individuell terapi eller bara vill utveckla dig och din förmåga att möta livet.


Hos oss kan du utbilda dig till diplomerad Symbolpedagog eller diplomerad Symbolterapeut,
samt till Grön diplomerad Symbolpedagog eller Symbolterapeut.


Symbolon Terranova drivs som en fristående ekonomisk förening av ett kollektiv av terapeuter och pedagoger.


Utbildningar och kurser

Diplomerad Symbolpedagog & diplomerad SymbolterapeutGenom att lära dig och få erfarenhet av flera olika skapande metoder, når du till djupare lager i ditt sökande efter resurser, orsak och verkan.


Resultatet låter sällan vänta på sig. De subtila, känslomässiga inre bilderna stiger fram och bildar känslor av sanning, tröst och glädje! Hos oss får du både uppleva symbolernas kraft och lära dig teorier om människans utveckling. Vår två-åriga utbildning ”förmerar” och ger dig många olika kreativa och utvecklande redskap.


NÄSTA UTBILDNINGSSTART
27 september 2024


Grön symbolterapi
& diplomerad Grön symbolpedagog/ symbolterapeutGrön Terapi – är hos oss ett förkortat namn på vårt arbetssätt att integrera naturen, odlandet och årstidernas gång. Grön symbolterapi innebär att du erövrar metoder som hjälper dig att hela dig som människa. Här förmerar vi. Här förenklar vi. Och här möter du dig själv – och det är först när du gjort det, som du blir en bra vägledare för andra.


För dig som vill ha en introduktion till den symbolterapeutiska verktygslådan, kopplat till trädgårdsterapi och skogsbad, är detta som en öppen pardörr. När du vill fördjupa dina kunskaper i symbolpedagogik/terapi, är du välkommen att anmäla dig till den två-åriga utbildningen. Varje höst startar en ny sådan utbildning.


NÄSTA UTBILDNINGSSTART
12 april 2024

Helgkurser och introduktionsdagar


Prova på kraften i symbolarbete under en helg med meditation, måleri och Montague Ullmans drömgruppsmetod.


Eller deltag på en introduktionsdag där du får prova på flera olika skapande metoder och meditationer för självkännedom.


Perfekt att starta med en helgkurs – för dig som är nyfiken på utbildningen till diplomerad symbolpedagog/terapeut och vill uppleva kraften i symbolspråket.12 april 2024

Nästa Utbildningsstart för Grön Symbolterapi, Vår


17 augusti 2024

Prova-på Symbolterapi kl.13.00-17.00


22 september 2024

Prova-på Grön Symbolterapi kl.13.00-16.00


27 september 2024
Utbildningsstart till dipl. Symbolpedagog och dipl. Symbolterapeut


Varmt välkommen!