Skapande metoder för terapi, pedagogik och grön terapi

Symbolon Terra Nova


Symbolon Terra Nova... tre ord som låter som poesi och som betyder att något sätts samman i ny jord.


Vi arbetar med skapande arbetsmetoder i terapi, pedagogik och trädgårdsterapi i olika former. Vi har samtalet som grund och riktar oss till dig som vill ha konsultation, vidareutbildning, handledning, vägledning eller gå i coachning, terapi eller bara vill utveckla dig och din förmåga att möta livet.


Symbolon Terra Nova drivs som en fristående ekonomisk förening av ett kollektiv av terapeuter och pedagoger.


Välkommen att möta oss!Symbolarbete – utbildning och kurser


Genom att lära oss och få erfarenhet av flera olika skapande metoder, når du till djupare lager i ditt sökande efter resurser, orsak och verkan.


Resultatet låter sällan vänta på sig. De subtila, känslomässiga inre bilderna stiger fram och bildar känslor av sanning, tröst och glädje!


Hos oss får du både uppleva symbolernas kraft och lära dig teorier om människans utveckling.


Prova på symbolarbete under en drömhelg hos oss! Eller boka din plats på vår två-åriga utbildning – som ”förmerar” och ger dig många olika kreativa och utvecklande redskap.Grön symbolterapi


Integrera grön terapi / trädgårdsterapi med din symbolterapiutbildning.


Vi har redan en gedigen inriktning på att vara i naturrummet och ta vara på de goda krafterna ett liv tillsammans med naturen erbjuder.


Du kan också gå utbildningen fristående från Symbolpedagogutbildningen.


Vi bedriver även ett antal kortkurser för dig som vill arbeta med verksamheter / aktiviteter för långtidssjukskrivna.


Vi kan även erbjuda platser för rehabilitering!

Nästa utbildningsstart 24/9 2021
till Symbolterapeut / Symbolpedagog

Anmäl dig före den 1/7 och spara 4000 kr.
Varmt välkommen!