Symbolon Terranova

Vi har byggt en Trojaborg


I oktober 2016 invigdes den härliga labyrinten med
Ann-Christin Wigermo på
Symbolon TerraNova i MönsteråsDet här är unikt!


Att tillsammans med andra få bygga en labyrint, eller mera rätt - en trojaborg, är en ynnest förunnat få. Det var ett härligt gäng som tog chansen att få göra just detta och i samband med det öppna upp för att möta sin inre längtan just nu och kanske t.o.m. få veta hur den skulle kunna förverkligas.


En labyrint (engelska ordet Maze) har flera vägvalsmöjligheter medan Trojaborgen (eng Labyrinth) går vi in i med målet framför ögonen men sen viker vägen av och vi irrar omkring ett tag utan att veta var vi är. Men om vi inte ger upp är vi plötsligt vid vårt mål när vi minst anar det.

Precis som i verkliga Livet.


Trojaborgen är en mycket gammal symbol som förekommer i hela världen.

Du har nu möjlighet att under olika upplägg för korta kurser, få stifta bekantskap med denna i högsta grad verksamma symbol i Bistingsmåla...

Här kommer vi också att använda oss av cirkeldans som kommunikation med oss själva


Frågor om dessa kurser besvaras av Ann-Christin.Kontaktuppgifter hittar du här

 Ungdomar har specialpris!


Bilden är lånad från en Trojaborg i Danmark,men vi lägger strax ut bilder på vår egna Trojaborg.