Symbolon Terra Nova

Behandling, handledning och konsultation


INDIVIDUELL TERAPI


Vi hjälper dig med:


• Självutveckling

• Nära relationer

• Kärlek och parrelationer

• Övergångar till nya livsfaser

• Bearbetning av trauma, stress, bekymmer och ångest

• Kreativt tänkande

• Kropp och själ begrepp

• Konflikthantering

• Sorgebearbetning

• Depression, kreativitet & natur

• Existensiella frågeställningar

• Vuxenutveckling

• Motivation

• Läkningsarbete

• Bollplank


Gruppterapi

 

Familjerådgivning


Personalgruppsutveckling


Meditationsgrupper 

 

Vår övergripande teori och metod är en cybernetisk psykologi och integrerad psykoterapi,

vilket betyder att vi söker resurserna inom var och en,

söker efter den inre goda, konstruktiva kommunikationen och hjälper den inneboende förmågan till självläkning.


Varmt välkommen till oss!


Kontakt