Reiki healing


 Symbolon Terranova


Helena Stade


Reiki Master

Symbolpedagog

REIKI grundkurs


Reiki är en japansk healingtradition, där man lär sig att använda de inneboende förmågorna att känna energiflöden-såväl i egna eller andras kroppar, som i jord, träd och natur.


Man lär sig både hitta och lösa upp  blockeringar och spänningar orsakade av ansträngning och oro.Reiki - traditionen introduceras i tre steg, varav grundkursen är steg I.


Grundkurs kommer att hållas i

Symbolon TerraNovas lokaler


Mer info under kostnader och villkor samt under kontakter


Anmälan och förfrågningar görs till Helena Stade
Välkommen!

ANGELIC REIKI


Helena Stade, utbildad Angelic Reikilärare,

håller Angelic Reikikurs på Symbolon Terranova


Angelic reiki steg 1&2 workshop består av tre dagar, så här kan det t.ex. se ut


fred 15-19

lörd 9-17

sönd 9-16


Pris 3400:- 

Detta pris gäller för samtliga kurser i Sverige.

På Symbolon Terranova bjuder vi på fika och enklare förtäring i samband med kursen.

I kurspriset ingår kursmaterial.


Angelic Reiki är en metod för att lösa upp blockeringar och balansera livsflödet.  Resultatet blir en andlig resa och en väg till personlig växt

och helande. Som vid alla helande processer kan det också innebära

utrensning av det som inte längre tjänar ditt bästa.

Kursen består av initieringar, teori och praktisk träning i att ge energibehandlingar.


Du behöver ingen tidigare erfarenhet för att gå grundkursen men du bör vara öppen för förändring och andlig utveckling.

Kursen ger diplom och möjlighet att ge Angelic Reiki till dig själv, dina nära och vänner.


Angelic reiki är en vidareutveckling av reikisystemet.

Reiki räknas som friskvård vilket innebär att kostnaden för Reiki är avdragsgill. Den som är sjukskriven har också viss möjlighet att få ersättning för behandling och utbildning av försäkringskassan.


Kontakta Helena för anmälan och mer info om Angelic Reiki och kursen 0733-810809  info@aninja.se   Copyright © All Rights Reserved       Symbolon TerraNova ek. för.   383 91 Mönsterås            Innehar F-skattsedel                Org.nr. 769620-4036