Vårt team

Marie-Louise Canova

Huvudlärare, Symbolterapeut

Symbolterapeut med 30 års praktisk erfarenhet av arbete med symbolterapimetoder. Grupprocesshandledare, Reggio Emiliapedagog, ledare för dröm- och målargrupper, frigörande dans och andra dynamiska meditationer. Reiki steg II och bildkonstnär. Har gått längre och kortare utbildningar i olika former av symbolarbete/uttryckande konst/bildterapi för Åke Högberg, Ole Vedfeldt, Vibeke Skov, Dina Glouberman, Pia Keiding, Arthur Robbins m fl.


Väl förtrogen med lant-och skogsliv, djurhållning, gammalt hantverk, odling och dess förutsättningar.

Yvonne Gunnebrant Österström

Gästlärare, Kassör, Symbolterapeut

Yvonne är RGRM-terapeut (rytmterapi för hjärnskadade), musikpedagog för grundskolan, musikpedagog i Suzukimetoden, Music Mind Games-pedagog m fl, Reiki steg II, massageterapeut. 

Utbildad på Symbolon Terra Nova och har även gått utbildning för Åke Högberg.


Biodynamisk hobbyodling är ett stort intresse sedan ca 35 år tillbaka.


Åsa Alexandersson

Lärare Grön symbolterapi, Symbolterapeut

Samtalsterapeut, diplomerad grön symbolterapeut, farmaceut, massör med bred erfarenhet och en stor trädgårdsälskare med agrara rötter.


Åsa kommer att leda nätverket Grön terapi, där alla "Gröna" terapeuter och pedagoger strålar samman.


På hemmaplan runt Göteborg, leder Åsa olika grupper, bl a annat drömgrupper enligt Ullmans metod, samt arbetar som symbolterapeut med enskilda klienter.


Jackie Doohan

Lärare, Ordförande, Symbolpedagog 

Text och bild kommer.

Camilla Andersson

Gästlärare, Webansvarig,

Symbolpedagog

Bild kommer.


Studerar som läraraspirant vid Symbolon Terranova sedan 2020. Examinerad och diplomerad Symbolpedagog 2013. Gästlärare i drömgruppsförfarande.


På hemmaplan i Halmstad leder Camilla olika grupper och kurser,  bl a drömgrupp enligt Ullmans metod, både online och på en Naturhälsogård. Hon arrangerar kreativa korta kurser i symbolspråk för självkännedom.


Camilla driver friskvårdsföretaget Din Egen Kraft sedan 2011. Hon är massör, kroppsterapeut och ljudhealer. Lärare i kroppsterapin Transfigura samt konsten att spelar kristallskålar.


Intresserad av holistisk hälsa, bild, meditation, vandring och natur.


Med 20 års erfarenhet som grafisk formgivare, sköter hon Symbolon Terranovas hemsida.

Camilla Werner

Sekreterare, Symbolpedagog

Text och bild kommer.

Dorothy Béen

Bitr. huvudlärare, Leg. psykolog, Symbolterapeut

Legitimerad psykolog med över 40 års erfarenhet, Symbolterapeut med över 25 års erfarenhet, utvecklingskonsult och handledare, trädgårdsälskare.


Har utbildat i stresshantering och lett grupper för arbetssökande. Arbetat med anhörigproblematik.


Har gått längre eller kortare utbildningar i olika former av symbolarbete/uttryckande konst/bildterapi för Åke Högberg, Pia Keiding, Dina Glouberman med flera.


Numera Friherrinna och bosatt i Stockholm.


Katarina Hagström

Lärare Grön Symbolterapi

Text och bild kommer.