Symbolon Terranova

Marie-Louise Canova

 

Huvudlärare, Symbolterapeut med 25 års praktisk erfarenhet av arbetet med symbolterapimetoder, grupprocesshandledare, Reggio Emiliapedagog, ledare för dröm- och målargrupper,frigörande dans och andra dynamiska meditationer, Reiki steg II,  och bildkonstnär.

Väl förtrogen med lant-och skogsliv, djurhållning, gammalt hantverk, odling och dess förutsättningar.

Har gått längre eller kortare utbildningar i olika former av symbolarbete/uttryckande konst/bildterapi för Åke Högberg, Ole Vedfeldt, Vibeke Skov, Dina Glouberman, Pia Keiding, Arthur Robbins m.fl.


Gästspelar då och då som kock på en del kurser hos oss.

Dorothy Been


Bitr. huvudlärare, leg.psykolog med mer än 40 års erfarenhet,

symbolterapeut med 25 års erfarenhet, utvecklingskonsult och handledare, trädgårdsälskare.


Utbildat i stresshantering och att leda grupper för arbetssökande. Arbetar med anhörigproblematik.


Har gått längre eller kortare utbildningar i olika former av symbolarbete/uttryckande konst/bildterapi för Åke Högberg, Pia Keiding, Dina Glouberman med flera


Yvonne

Gunnebrant Österström


Symbolterapeut, RGRM-terapeut - rytmterapi för hjärnskadade, musikpedagog grundskolan, musikpedagog i Suzukimetoden, Music Mind Games-pedagog m.fl., Reiki steg II, massageterapeut,

biodynamisk hobbyodlare sedan ca 35 år


Är utbildad på Symbolon Terranova och har även gått utbildning för Åke Högberg


Gästspelar lite då och då som kock på kurser hos oss.

Åsa Alexandersson


Lärare i Grön Symbolterapi, samtalsterapeut, symbolterapeut, Grön symbolterapeut, farmaceut, massör med mer bred erfarenhet och en stor trädgårdsälskare med agrara rötter.


Åsa kommer att leda nätverket Grön terapi, där alla "Gröna" terapeuter och pedagoger strålar samman. Hon kommer också att leda delar av grundutbildningarna.


På hemmaplan i Göteborgsområdet, leder Åsa olika grupper, bland annat drömgrupper enligt Ullmans metod, samt arbetar som symbolterapeut med enskilda klienter.