Behandling, handledning och konsultation


BEHANDLING,

HANDLEDNING och KONSULTATION


 

Individuell terapi


Vi hjälper dig med:


•Självutveckling

•Nära relationer

•Kärlek och parrelationer

•Övergångar till nya livsfaser

•Bearbetning av trauma, stress,     bekymmer o ångest

•Kreativt tänkande

•Kropp o själ begrepp

  Konflikthantering

•Sorgebearbetning

•Depression, kreativitet & natur

•Existensiella frågeställningar

•Vuxenutveckling

•Motivation

•Läkningsarbete

•Bollplank


Gruppterapi

 

Familjerådgivning


Personalgruppsutveckling


Meditationsgrupper 

 

Vår övergripande teori och metod är en cybernetisk psykologi och integrerad psykoterapi,

vilket betyder att vi söker resurserna inom var och en,

söker efter den inre goda, konstruktiva kommunikationen och hjälper den inneboende förmågan till självläkning.


Varmt välkommen till oss! 
Copyright © All Rights Reserved       Symbolon TerraNova ek. för.   383 91 Mönsterås            Innehar F-skattsedel                Org.nr. 769620-4036